I feel red, I speak yellow / part I

For English scroll down
Twee duo tentoonstellingen van De Kijkdoos in samenwerking met de Outsider Art Galerie
18 januari – 4 maart 2018
Marcello Stokhof en Anke van den Borne

Opening 18 januari
van 15:30 tot 16:15 bij De Kijkdoos
van 16:15 tot 17:00 bij de Outsider Art Galerie

De eerste handeling met het materiaal stuurt de kunstenaars naar een volgende handeling. Bij dit proces wordt niet in woorden gedacht, maar in beelden. Denken en handelen zijn samen gevallen. Iedere kleiafdruk, borduursteek of barstje op de oppervlakte doet ertoe. In I feel red, I speak yellow worden het creatieve proces en de handeling zichtbaar gemaakt in de werken van vier kunstenaars met en zonder verstandelijke beperking. Centraal in het werk van alle vier kunstenaars staan de uitingen van het persoonlijke in de openbare ruimte.

Part I
Marcello Stokhofs keramische beelden combineren menselijke hoofden of ledematen met amorfe elementen. Zijn beelden zijn deels zorgvuldig uitgewerkt, terwijl andere plekken nog ruwe klei tonen. Hij laat zich in het maakproces sturen door de vormen die uit zijn handen ontstaan. Deze combineert hij intuïtief met filmpersonages, religie of ongemakkelijke emoties.

Het werk van Anke van den Borne vormt zich associatief, met materiaal en tactiliteit als basis van het beeld. Haar achtergrond in de gedragswetenschappen speelt een grote rol in haar werk. Gefascineerd door de menselijke psyche en de invloed van ervaringen, herinneringen en omgeving, geeft ze vorm aan de mechanismen die we ontwikkelen om te (over)leven.

Locatie tentoonstelling
De Kijkdoos is een visueel kabinet in het centrum van Amsterdam waar beeldende producties en artistiek onderzoek elkaar ontmoeten. De twaalf vitrines in de openbare ruimte zijn 24 uur per dag te bezichtigen. De Kijkdoos ligt op loopafstand van de Outsider Art Galerie.
Adres de Kijkdoos: Weesperstraat 51, Amsterdam.

In de Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam kunnen outsider art kunstenaars hun werk exposeren en verkopen. Daarnaast vinden uitwisselingen plaats met galeries in binnen- en buitenland.
Adres Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam: Neerlandiaplein 7, Amsterdam.

Workshop
Op 21 februari geven de kunstenaars een gratis workshop van 13:30 tot 15:30 bij de Outsider Art Galerie. Meld je aan door te e-mailen naar: workshopoutsiderartgalerie@hotmail.com.

Lezing
Op 16 maart is er van 15:30 tot 17:00 een gratis lezing in de Outsider Art Galerie met o.a. hoogleraar in de psychiatrie Jim van Os, Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht.
Moderator: Maria Wüst, tot september jl. studieleider master Kunsteducatie AHK, o.m. adviseur cultuureducatie Amsterdamse Kunstraad, lid raad van toezicht Aslan Muziekcentrum.

Artist Bio
Marcello Stokhof (Amsterdam, 1962) werkt sinds 2011 bij het Keramiek Atelier van Cordaan in Amsterdam. Zijn werk was o.a. te zien in het Vondelpark (2014), tijdens het Amsterdam Light Festival (2016) en de 7BHN Biënale Hors Normes in Lyon (2017). Op dit moment neemt hij deel aan de tentoonstelling ‘Nieuwe Meesters’ in het Outsider Art Museum.

Anke van den Borne (Veldhoven, 1974) studeerde in 2016 af aan de HKU Beeldende Kunst. In 2017 was haar werk o.a. te zien bij Moira, TENT en International Short Film Festival, Matca Artspace in Roemenië.

Concept en projectleiding ‘I feel red, I speak yellow’ Hélène Kocken.

Van 8 maart t/m 29 april is deel twee van de tentoonstelling te zien met werk van Lavina Ngoesmin en Kim van Erven.

I feel red, I speak yellow is mede mogelijk gemaakt door de volgende fondsen: Prins Bernhard CultuurfondsFundatie Van den SantheuvelSobbe/Olga Heldring FondsFonds Verstandelijk Gehandicapten, Zorgorganisatie Philadelphia, Multicopy, Stichting Gilles Hondius Foundation
————————–————————–——-

I feel red, I speak yellow part I

De Kijkdoos in collaboration with the Outsider Art Gallery presents two dual exhibitions
18 January – 4 March 2018
Marcello Stokhof and Anke van den Borne

Opening 18 January
from 15:30 to 16:15 at De Kijkdoos
from 16:15 to 17:00 at the Outsider Art Gallery

The very first contact with the material sends the artist on a tangent. Thoughts appear in images, not words. Thinking and action have become one. Every impression in the clay, every stitch or crack in the surface is important. I feel red, I speak yellow present both the creative act and process in the work of four artists with and without disabilities. Central to the work of all four artists is the interplay between private and public.

Part I
Marcello Stokhof’s ceramic sculptures combine heads or limbs with amorphous elements. Parts of his sculptures are sculpted with meticulous care, while in other places the roughness of the clay shows through. Marcello Stokhof gives us a window into the creative process through the forms created by his hands. He combines these intuitively with film characters, religion, and complicated and difficult emotions.

Anke van den Borne’s work, is shaped through association, and finds its origin in material and tactility. Her background in behavioural science plays a large role in her work. Fascinated with the human psyche and the influence of experience, memories, the surrounding environment, she gives form to the mechanisms that we construct to live and die.

Location exhibition
De Kijkdoos is a cultural cabinet that engages in collaborative cultural production and artistic research. The twelve display cases in the centre of Amsterdam are open 24/7 and can be found within walking distance from the Outsider Art Gallery.
Adres de Kijkdoos: Weesperstraat 51, Amsterdam.

The Outsider Art Gallery in the Hermitage Amsterdam is a space for outsider artists to exhibit and sell their work. The Outsider Art Gallery also organises artist exchanges with national and international galleries.
Address Outsider Art Gallery in the Hermitage Amsterdam: Neerlandiaplein 7, Amsterdam

Workshop
Join us for a free workshop by the artists on 21 February from 13:30 to 15:30 at the Outsider Art Gallery. Please rsvp by sending an email to: workshopoutsiderartgalerie@hotmail.com.

Seminar
Join us for a free talk on 16 March from15:30 to 17:00 at the Outsider Art Gallery. Guests include Jim van Os, professor in psychiatry and head of the brain division at UMC Utrecht.
Moderator: Maria Wüst, advisor for cultural education to the Amsterdam Arts Council, and member of the supervisory board of the Aslan Music Centre.

Artist Bio
Marcello Stokhof (Amsterdam,1962) has been working at Cordaan’s Keramiek Atelier in Amsterdam since 2011. His work was shown in the Vondelpark (2014), at the Amsterdam Light Festival (2016), and the 7BHN Biënale Hors Normes in Lyon (2017), amongst others. Currently, he is part of the ‘Nieuwe Meesters’ exhibition in the Outsider Art Museum.

Anke van den Borne (Veldhoven, 1974) graduated from University of the Arts Utrecht (HKU) in 2016. In 2017, places where she exhibited include Moira, TENT, and the International Short Film Festival at Matca Artspace in Romania.

Concept and project management ‘I feel red, I speak yellow’ Hélène Kocken.

Part II of this exhibition will show the work of Lavina Ngoesmin and Kim van Erven from 8 March to 29 April.

I feel red, I speak yellow is supported by: Prins Bernhard Cultuurfonds, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe/Olga Heldring Fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Zorgorganisatie Philadelphia, Multicopy, Stichting Gilles Hondius Foundation